Закупівлі

Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” та Положення про порядок проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацу третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженого наказом директора ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” 06 лютого 2019 року №02/4-од, ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” оприлюднює наступні запити цінових пропозицій:

АРХІВНІ ЗАПИТИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Запит 26112019_Послуги телефонного зв’язку та передачі даниx
Запит 25112019_Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (1С Підприємство-8)
Запит 29112019_поліграфічні послуги (друк рахунків та інформаційних матеріалів)
Запит 25112019 Юридичні послуги
Запит 20012019_Інтернет-послуги
Запит 25012019_ Послуги мобільного телефонного зв’язку
Запит 15022019_Папір для трафаретного друку
Запит 20022019_Друкарські та супутні послуги
Запит 25022019_Послуги з доставки
Запит 05032019_Канцтовари
Запит 10032019_Оренда копір техніки
Запит 08042019_Сервер
Запит 08042019_Прокат автомобилів
Запит 08042019_Бензин
Запит 17042019_Послуги з обслуговування програмного забезпечення
Запит 17042019_Послуги зі зберігання даних
Запит 20042019_Послуги, повязані із системами та підтримкою
Запит 15052019_ Поштові послуги
Запит 15052019_ Поштові послуги -2
Запит 16052019_Послуги з юридич-ного консультування та юридичного представництва
Запит 29052019_Будівельні_роботи_та_поточний_ремонт
Запит 05062019_Оренда_персональних_компютерів
Запит_26062019_Оренда копіювально-розмножувального обладнання
Запит 25072019_Бухгалтерські та аудиторські послуги


Для укладання договору про закупівлю товарів, послуг або робіт контрагенту необхідно надати до ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» наступні документи:

1. Статут, установчий договір (у разі наявності) з усіма змінами та доповненнями, або Витяг зі Статуту з відомостями щодо органів управління та їх повноважень, а також відомостями про особливості укладення значних правочинів, або опис документів з кодом доступу та реєстраційним номером справи для доступу до Статут в ЄДР;

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — документ у паперовій формі, який формується за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу — підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи, а також про проведену реєстраційну дію;

3. Протокол загальних зборів учасників ТОВ про надання згоди щодо вчинення значних правочинів або підтвердження в довільній формі, що правочин не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (на виконання вимог ст. ст. 44, 46 Закону України “Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю”);

4. Протокол про призначення/обрання керівника, наказ про вступ його на посаду, контракт з керівником (якщо передбачений Статутом);

5. Документи, які підтверджують повноваження особи на підписання договорів (протокол, рішення, контракт, довіреність тощо);

6. Копія паспорта особи, довідки про присвоєння РНОКПП, уповноваженої підписувати договори — у разі підписання надання повноважень на підписання договору особою, яка не є керівником потенційного контрагента;

7. Довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; свідоцтва про сплату єдиного податку; ліцензій та інших дозвільних документів на здійснення потенційним контрагентом відповідного виду діяльності, у випадках, передбачених законодавством.

Даний пакет документів необхідний для укладання договору про закупівлю товарів, послуг або робіт та для належної перевірки контрагентів на предмет ризиків взаємодії.

Всі документи мають надаватись у вигляді належним чином засвідчених копій, інформація, що буде надана, має бути датованою, підписаною уповноваженою особою претендента (керівником) та мати відтиск печатки претендента (крім випадку ведення господарської діяльності без печатки).

*Залежно від проведення відповідної процедури закупівлі товарів, послуг або робіт і предмета закупівлі, ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» має право запросити у контрагента додатковий пакет документів.

 

Телефон для довідок:

Тендерна група фінансово — економічного відділу: тел.: +380(63)8399847  E-mail: o.semyonova@zpep.com.ua

Адміністративний відділ: тел.: 0930949844  E-mail: yu.morozovskyi@zpep.com.ua

Відділ IT-забезпечення: тел.: 0930949857  E-mail:it@zpep.com.ua


Повідомляємо, що відповідно до вимог ст. 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відчуження частки оператора системи розподілу у статуному капіталі електропостачальника ПАТ «Запоріжжяобленерго» проводить комплекс заходів щодо відчуження частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Запоріжжяелектропостачання». Оголошення щодо продажу частки в розмірі 100%  в статутному капіталі ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» розміщено ПАТ «Запоріжжяобленерго» в електронній платформі ProZorro за посланням, прийом пропозицій відбувається до 13.09.2021 20:00, аукціон призначено на 14.09.2021 о 13 год 02 хв.