Вільні ціни

Комерційні пропозиції

На укладення договору за вільними цінами має право будь-який споживач, який відповідає критеріям обраної ним комерційної пропозиції.

Укладення договору за вільними цінами здійснюється шляхом подачі заяви-приєднання до договору

Памятка для клієнта

Договір про постачання електричної енергії Споживачу

Договір, що діяв до 29.02.2024 про постачання електричної енергії Споживачу (Архів)

Договір, що діяв до 25.05.2022 про постачання електричної енергії Споживачу (Архів)

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу

Відомість про обсяги очікуваного споживання електричної енергії

Подекадний обсяг споживання електричної енергії

Прогнозний графік навантаження

Прогнозна зміна графіку навантаження в добі постачання

Зразок звернення Споживача для коригування обсягів постачання

Інформаційне роз’яснення щодо узгодження обсягів постачання електричної енергії

Порядок розрахунків та умови використання Споживачем інтернет сервісом «Вчасно»

Заява споживача про намір та можливість використання відповідного веб-сервісу електронного документообігу


Для укладення договору необхідно:

1. Обрати вигідну Вам комерційну пропозицію.
2. Ознайомитись з умовами Договору про постачання електричної енергії Споживачу.
3. Заповнити заяву-приєднання, в якій вказати обрану Вами комерційну пропозицію.

Разом із заповненою заявою-приєднання, відповідно до п. 3.2.10. Правил роздрібного ринку електричної енергії, споживач також надає:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника — для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності;

витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

інші документи, передбачені цими Правилами;

2) для фізичних осіб:

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи — платника податків не вимагається);

3) у визначених законодавством випадках — копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики);

4) документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).