Побутові споживачі

Побутовий споживач – індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність), або колективний побутовий споживач (юридична особа, яка створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів та розраховується за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в обсягах електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність).

Щоб приєднатись до договору постачання електроенергії постачальником універсальних послуг побутовим споживачам необхідно укласти договір з оператором системи розподілу про розподіл електричної енергії та надати електропостачальнику заяву-приєднання до договору постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги.

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

Заява-приєднання для споживачів, які уклали договір про розподіл електричної енергії з ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Заява-приєднання для споживачів, які уклали договір про розподіл електричної енергії з АТ «Укрзалізниця»

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством

Заява-повідомлення про встановлення генеруючої установки

Разом із заявою-приєднанням, відповідно до п. 3.3.5. Правил роздрібного ринку електричної енергії, побутовий споживач додатково надає такі документи:

1. довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті довідка про присвоєння ідентифікаційному номеру фізичної особи — платника податків не вимагається);

2. у визначених законодавством випадках — копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики);

3. документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з оператором системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).

Щодо не отримання рахунків на оплату вартості спожитої електричної енергії