УВАГА! ПОБУТОВИМ СПОЖИВАЧАМ!

Кабінетом Міністрів України 30 травня затверджено рішення про підвищення з 01 червня 2023 фіксованої ціни на електричну енергію для населення до 2,64 грн за 1 кВт*год незалежно від обсягу споживання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 544
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483”
фіксовна ціна на електричну енергію для населення з 01 червня 2023 по 31 грудня 2023 становитиме 2,64 грн за 1 кВт*год.

Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять з 1 червня 2023р. по 31 грудня 2023р. включно:

Споживач

Фіксована ціна на електричну енергію в гривнях за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

Індивідуальні та колективні побутові споживачі (зокрема гуртожитки), а також споживачі (цілі споживання), які визначені в абзацах одинадцятому — чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ринок електричної енергії”

2,2

0,44

2,64

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-chervnia-2019-r-s455-300523