ПРАВИЛА проведення програми лояльності «Енергобонус»

 

1. Загальні положення

1.1 Правила регулюють основні положення і принципи функціонування програми лояльності «Енергобонус» (далі по тексту — програма лояльності).

1.2 Програма лояльності проводиться з 01 серпня 2021р. по 31 липня 2022р.

1.3 Організатор програми лояльності ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

1.4  Ціль програми лояльності — побудова довгострокових взаємовигідних відносин з клієнтами ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

1.5  Ці правила поширюють свою дію на всіх учасників програми лояльності.

 

2. Терміни та визначення

Клієнт — юридична особа, яка купує електричну енергію у ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

Учасник програми лояльності — клієнт, який виконує умови програми лояльності та відповідає критеріям, зазначені в розділі 3 Правил проведення програми лояльності  «Енергобонус» .

Енергобонус — % знижки на тариф постачальника електричної енергії, який нараховуються учаснику за виконання умов програми лояльності.

 

3. Участь в програмі лояльності

3.1 В програмі лояльності беруть участь Клієнти — юридичні особи, які виконують умови передбачені діючими договорами про постачання електричної енергії споживачам ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» за вільними цінами за комерційними пропозиціями:

«Мінімальна»

«Стандарт А»

«Стандарт Б»

«Планова А»

«Планова Б»

«Декадна»

«50/50»

«Вигідна»

«Фактична»

«Фактична плюс»

3.1.1. Умовою участі у програмі лояльності є виконання Клієнтом своїх договірних зобов’язань: оплата виставлених рахунків у повному обсязі в терміни визначені обраною комерційною пропозицією, відсутність заборгованості на дату початку та впродовж проведення програми лояльності.

3.2 Інформування Клієнтів про участь в програмі лояльності здійснюється через розсилку повідомлень на електронну пошту Клієнтів, а також на сайті компанії www.zpep.com.ua.

 

4. Порядок надання Енергобонусу

4.1 Енергобонус надається в залежності від кількості місяців участі в програмі лояльності, всім учасникам, які виконали умови програми лояльності.

Енергобонус — % знижки на тариф постачальника електричної енергії в залежності від кількості місяців участі в програмі лояльності
Період I період II період III період IV період
1-3 місяць 4-6 місяць 7-9 місяць 10-12 місяць
% знижки Діючий тариф 10% 20% 30%
Умова Відсутність заборгованості Виконання п.3.1 цих Правил впродовж:
I періоду I-II періоду I-III періоду

4.2 Для надання знижки з учасниками програми лояльності укладаються Додаткові угоди до діючих Договорів про постачання електричної енергії.

4.2.1 Інформування учасників програми лояльності про надання знижки та необхідність укладання Додаткових угод, здійснюється шляхом направлення повідомлень на їх електронну пошту.

 

5. Інші умови

5.1 Організатор може змінити/доповнити Правила проведення програми лояльності «Енергобонус». Зміни й доповнення набувають чинності після їх оприлюднення на сайті компанії www.zpep.com.ua та/або шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Клієнта.