До відома споживачів

На виконання пункту 5.1. постанови

НКРЕКП від 26.04.2019 № 642

“Про затвердження Порядку

опублікування інформації про частку

кожного джерела енергії,використаного

для виробництва електричноїенергії, та

вплив на навколишнєприродне

середовище, спричинений виробництвом

електричної енергії”

 

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного

для виробництва електричної енергії, проданої за двостороннім договором

 

№ з/п Джерело енергії Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, проданої за двосторонніми договорами, %
липень серпень вересень Всього за 3 квартал
1 Ядерне паливо 96,78 97,31 96,86 96,97
2 Вугілля 0 0 0 0
3 Природний газ 0 0 0 0
4 Мазут 0 0 0 0
5 Газ промисловий (вказати) 0 0 0 0
6 Біомаса 0 0 0 0
7 Біогаз 0 0 0 0
8 Енергія сонячного випромінювання 0 0 0 0
9 Енергія вітру 0 0 0 0
10 Геотермальна енергія 0 0 0 0
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: 0 0 0 0
12 у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями 0 0 0 0
13 у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями 0 0 0 0
14 у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями 0 0 0 0
15 у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10МВт 3,22 2,69 3,14 3,03
16 Інші види палива/енергії (вказати) 0 0 0 0