Про порядок відміни відключення споживача

Відповідно до п.п. 2) п 7.5. Правил роздрібного ринку електричної енергії, заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору є підставою для Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу.

Відключення споживачів здійснюється оператором системи розподілу за зверненням електропостачальника. Для споживачів Запорізької області оператором системи розподілу є, зокрема, ПАТ «Запоріжжяобленерго», яке здійснює відключення споживачів відповідно до умов Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, який є публічним та має однакові умови для всіх електрпостачальників.

Пунктом 3.15 Додатку 1 до вказаного договору (в редакції Додаткової угоди №1) передбачено, що «у разі усунення підстав, які викликали припинення постачання електроенергії споживачу, Постачальник надає Оператору системи електронною поштою (з подальшим відправленням на паперовому носії не пізніше ніж 30 календарних днів з моменту направлення електронною поштою) реєстру таких споживачів за формою 4, що додається. Такий реєстр має бути наданий Оператору системи до 12.00 робочого дня, що передує дню відключення зазначеному в заявці (реєстрі)».

Тобто, в разі погашення заборгованості, зазначеної у попередженні про припинення електропостачання, або усунення інших підстав, що стали підставою для надіслання такого попередження, для запобігання відключення електроустановок, необхідно завчасно повідомити про це постачальника щоб він мав можливість попередити ПАТ «Запоріжжяобленерго» про відміну відключення.

В разі повідомлення про усунення підстав для відключення після 12.00 робочого дня, що передує дню відключення, ПАТ «Запоріжжяобленерго» незалежно від відсутності відключення буде виставлено рахунок на здійснення припинення/відновлення постачання електроенергії.