НКРЕКП встановило тариф на послуги з розподілу електричної енергії та тариф на послуги постачальника універсальної послуги

13.11.2018 відбулось засідання НКРЕКП на якому була прийнята постанова №1415 про видачу ПАТ «Запоріжжяобленерго» ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Запорізької області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності ПАТ «Запоріжжяобленерго», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством) з 01.01.2019 р. Одночасно прийнято рішення про анулювання ПАТ «Запоріжжяобленерго» з 01 січня 2019 року ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом. Таким чином, до кінця 2018 р. ПАТ «Запоріжжяобленерго» продовжує здійснювати діялість з постачання електричної енергії за регульованим тарифом споживачам Запорізької області. До 01.01.2019 р., згідно з постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. №312, споживачам Запорізької області, електроустановки яких приєднані до системи розподілу електричної енергії ПАТ «Запоріжжяобленерго», необхідно укласти договір про розподіл електричної енергії з ПАТ «Запоріжжяобленерго», шляхом подання відповідної заяви-приєднання, а також обрати нового постачальника електричної енергії.

09.11.2018

НКРЕКП розробила рекомендації для забезпечення потреб держави або територіальної громади стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік. Зі змісту рекомендацій випливає, що до 31.12.2018 р. включно постачання електричної енергії продовжують здійснювати постачальники за регульованим тарифом — обленерго. Також в рекомендаціях зазначено про те, що бюджетні установи не мають права на постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги та повинні укласти з постачальниками договір про постачання електричної енергії за вільними цинами. На сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розмищені рекомендації щодо порядку дій замовників товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік з урахуванням положень законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про публічні закупівлі». Як вказано у рекомендаціях — НКРЕКП розпочато видачу нових ліцензій на право провадження діяльності з розподілу електричної енергії відповідним суб’єктам господарювання та здійснюються необхідні заходи щодо оптимізації та забезпечення оперативності цього процесу. Відповідні рішення НКРЕКП передбачають: 1) видачу ліцензії на право провадження діяльності з розподілу електричної енергії відповідному суб’єкту господарювання, яка набирає чинності з 01 січня 2019 року; 2) анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом відповідного суб’єкта господарювання з 01 січня 2019 року. Таким чином, щоб забезпечити власне споживання електричної енергії (починаючи з 2019 року) Замовники повинні здійснювати окремо закупівлю послуг з розподілу електричної енергії та закупівлю електричної енергії (товару), укласти відповідні договори, з урахуванням строків проведення відповідних процедур, а також дати видачі нових ліцензій на право провадження діяльності з розподілу електричної енергії. При цьому необхідно враховувати послідовність укладення відповідних договорів, оскільки згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, умовою постачання електричної енергії споживачу є наявність у споживача укладеного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. Тому на момент фактичного укладення Замовником договору з постачальником електричної енергії (переможцем відкритих торгів), має бути  вже укладено договір на закупівлю послуг з розподілу електричної енергії між Замовником та оператором системи розподілу. Звертаємо окрему увагу на те, що Замовники у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» не підпадають під категорію малий непобутовий споживач (так як не є суб’єктами малого підприємництва відповідно до статті 55 Господарського кодексу України), тому не мають права на постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги. Як наслідок, продаж електричної енергії Замовникам має здійснюватися за вільними (ринковими) цінами. При цьому, відповідно до частини першої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. Правилами роздрібного ринку електричної енергії передбачено примірний договір про постачання електричної енергії споживачу(додаток 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії).
Предмет закупівлі Послуги з розподілу електричної енергії Електрична енергія
Учасники закупівлі Оператор системи розподілу (суб’єкт господарювання, якому НКРЕКП видала нову ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії). Електропостачальники (суб’єкти господарювання, яким НКРЕКП видала нову ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу).  
Правомірність участі відповідних суб’єктів господарювання у закупівлі Перелік суб’єктів господарювання, які мають/матимуть право провадити діяльність з розподілу електричної енергії на підставі нових ліцензій, розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua у розділі: Актуальна інформація/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Ліцензійний реєстр НКРЕКП/Ринок електричної енергії (розподіл електричної енергії). Процес видачі ліцензій відповідним суб’єктам господарювання триватиме орієнтовно до кінця листопада 2018 року. НКРЕКП здійснює постійну актуалізацію зазначеного переліку з урахуванням нових ліцензій, виданих суб’єктам господарювання. Перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua у розділі: Актуальна інформація/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Ліцензійний реєстр НКРЕКП/Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії споживачу). НКРЕКП здійснює постійну актуалізацію зазначеного переліку з урахуванням нових ліцензій, виданих суб’єктам господарювання.
Процедура закупівлі Переговорна процедура (або прямий договір, якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн.). Відкриті торги (або прямий договір, якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн.).
Підстави для вибору процедури закупівлі Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» «розподіл електричної енергії – це діяльність із транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії». Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку замовником може застосовуватись переговорна процедура. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» «постачання електричної енергії – продаж, включаючи перепродаж, електричної енергії», що є конкурентним видом діяльності, а електропостачальники здійснюють постачання електричної енергії споживачам за вільними цінами. Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469) місцем провадження діяльності електропостачальника є територія України.  
Встановлення кваліфікаційних критеріїв Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник не встановлюєкваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі, зокрема, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу.
Встановлення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі Визначаються сторонами під час застосування переговорної процедури закупівлі з урахуванням специфіки роботи електроустановок Замовника та вимог до надання послуг з розподілу, визначених розділом 11.4. Кодексу систем розподілу (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310), та Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (постанова НКРЕКП від 12.06.2018  № 375). Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. До технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, відносяться: —  Надійність (безперервність) електропостачання; — Параметри якості електричної енергії, що розподіляється оператором системи розподілу; —  Показники комерційної якості послуг оператора системи розподілу. Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію щодо електричної енергії, Замовникам слід визначати з урахуванням вимог до якості електричної енергії, визначених розділом 11.4. Кодексу систем розподілу (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310) та вимог до якості послуг електропостачальника, визначених Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (постанова НКРЕКП від 12.06.2018  № 375). Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. До технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, відносяться: — Параметри якості електричної енергії; — Показники комерційної якості послуг електропостачальника.
Форма укладення договору Договір, що укладається замовником з оператором системи розподілу на закупівлю послуг з розподілу електричної енергії, має відповідати типовій формі договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, визначеній у Додатку 3 Правил роздрібного ринку електричної енергії (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312). Договір, що укладається замовником з електропостачальником на закупівлю електричної енергії, має відповідати примірній формі договору про постачання електричної енергії споживачу, визначеній у Додатку 5 Правил роздрібного ринку електричної енергії (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312). При цьому, звертаємо увагу, що під час укладення договорів щодо таких способів оплати, як «авансовий платіж» та «попередня оплата», бюджетним установам слід враховувати обмеження, визначені відповідним законодавством (Бюджетний кодекс, Постанова КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»).
Початок проведення закупівлі на 2019 рік Визначається Замовником з урахуванням дати затвердження тарифу на розподіл електричної енергії для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік, необхідної для визначення очікуваної вартості закупівлі. У разі необхідності проведення переговорної процедури з відповідним оператором системи розподілу, закупівлю послуг з розподілу електричної енергії на 2019 рік доцільно розпочати не пізніше 05.12.2018 р. Визначається Замовником з урахуванням строків, передбачених для проведення відкритих торгів, та дати затвердження тарифу на розподіл електричної енергії для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік, необхідної для визначення очікуваної вартості закупівлі електричної енергії (див. нижче). У разі необхідності проведення процедури відкритих торгів, закупівлю електричної енергії на 2019 рік доцільно розпочати не пізніше 05.12.2018 р. У разі, якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн. та з електропостачальником укладається прямий договір (відповідно до роз’яснень, наданих у листі Мінекономрозвитку від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06), закупівля здійснюється у строки, передбачені для допорогової закупівлі.
Визначення очікуваної вартості закупівлі на 2019 рік Виходячи з очікуваного обсягу споживання електричної енергії на 2019 рік та тарифу на розподіл електричної енергії, затвердженого для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік. На початку грудня 2018 року  НКРЕКП затвердить тарифи на розподіл електричної енергії для всіх операторів систем розподілу. При цьому слід зазначити, що проекти рішень щодо величини тарифу на розподіл електричної енергії відповідних операторів систем розподілу проходять процедуру відкритих обговорень, та будуть відомі раніше – оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua (схвалення проекту рішення про затвердження тарифів на розподіл – орієнтовно початок листопада 2018 року, опублікування проекту рішення після відкритих обговорень для винесення на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання – орієнтовно початок грудня 2018 року ). Виходячи із загальної фактичної вартості закупівлі електричної енергії за попередній рік (2018), скоригованої на прогнозний показник інфляції на 2019 рік та зменшення/збільшення очікуваного обсягу споживання електричної енергії на 2019 рік, та за вирахуванням суми очікуваної вартості закупівлі послуг з розподілу електричної енергії на 2019 рік.  
  На додаток зазначаємо, що відповідно до статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» у разі необрання споживачем (крім побутового та малого непобутового споживача), у тому числі Замовниками, нового електропостачальника, постачання електричної енергії такому споживачу здійснюватиметься постачальником «останньої надії» протягом періоду, який не повинен перевищувати 90 днів. Зокрема, у разі відміни торгів щодо закупівлі електричної енергії у електропостачальника споживачем, на якого поширюється дія Закону України «Про публічні закупівлі», або визнання їх такими, що не відбулися, постачання електричної енергії такому споживачу має здійснюватися постачальником «останньої надії».