Про зміни на ринку електроенергії

Загальна інформація

На виконання вимог Закону України від 13.04.17 р №2019-19 «Про ринок електричної енергії»  (далі Закон), ПАТ «Запоріжяобленерго» створило ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», яке планує проводить свою діяльність з забезпечення електропостачання споживачам за функціями постачальника універсальної послуги, для побутових та малих не побутових споживачів, і електропостачальника за вільними цінами для всіх інших споживачів. Слід зазначити, що постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

Приступити до ліцензійної діяльності за функцією постачання за вільним тарифом ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» планує не пізніше 01.09.2018., а за функцією універсальна послуга не пізніше 01.10.2018.

Деякі визначення і терміни:

  • Малий непобутовий споживач — суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1кВ, який купує електричну енергію для власного споживання.

Згідно п.3 Статті 55 Господарського Кодексу України, суб’єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

  • Мала система розподілу

Згідно п.4 Статі 49 Закону Регулятор може класифікувати електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території  комерційного закладу, закладу громадського обслуговування, житлового комплексу, іншого об’єкта як малу систему розподілу, якщо виконується хоча б одна із таких умов:

1) виробничі процеси користувачів такої системи пов’язані між собою з технологічних причин або міркувань безпеки;

2) розподіл такими мережами здійснюється переважно для власника мереж або для юридичних осіб, пов’язаних з ним господарськими відносинами та/або відносинами контролю;

3) розподіл електричної енергії такими мережами здійснюється меншій від граничної кількості побутових споживачів, що пов’язані з власниками такої системи договірними відносинами або на інших правових підставах, та/або ця система перебуває у спільній власності таких побутових споживачів.

Згідно розділу ІХ Кодексу системи розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 “Про затвердження Кодексу системи розподілу”,   електричні мережі можуть бути визначені як МСР, якщо це:

система розподілу, створена в єдиному проекті забудови (черги забудови), яка перебуває у власності споживачів — юридичних осіб та розташована на обмеженій території житлового комплексу;

система розподілу, яка створена на правах спільної власності на обмеженій території земельної ділянки та використовується співвласниками для задоволення потреб (садові товариства, гаражні кооперативи, котеджні містечка тощо), визначених відповідним статутом організацій та/або об’єднань громадян;

система розподілу, мережами якої здійснюється розподіл електричної енергії переважно для власника мереж або для юридичних осіб, пов’язаних з ним господарськими відносинами та/або відносинами контролю;

електричні мережі, що розподіляють електричну енергію Користувачам на обмеженій території комерційного закладу (офісні центри, торговельно-розважальні комплекси тощо), пов’язаним між собою господарськими відносинами та/або відносинами контролю;

електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території Користувачам, виробничі процеси яких пов’язані між собою з технологічних причин або міркувань безпеки;

електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території Користувачам закладу громадського обслуговування (спортивно-оздоровчі комплекси, санаторно-курортні комплекси тощо).

Електрична мережа класифікується як МСР, якщо вона одночасно підпадає під такі критерії за величинами:

кількість приєднаних точок (Користувачів — юридичних або фізичних осіб) до МСР більше 2;

приєднана потужність Користувачів МСР більше 50 кВт;

середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії МСР більше 5 тис. кВт·год;

розподіл електричної енергії здійснюється менше 10000 побутових споживачів, що пов’язані з власниками МСР договірними відносинами або на інших правових підставах, та/або ця система перебуває у спільній власності таких побутових споживачів.

Для отримання статусу МСР її власник повинен надати Регулятору такі документи:

звернення власника електричної мережі, яка підпадає під критерії визначення як МСР, до Регулятора для реєстрації такої МСР;

документи, що підтверджують право власності на електричну мережу;

копію договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, укладеного між власником та ОСР (ОСП);

підтвердження від ОСР (ОСП) щодо приєднаної потужності та обсягу середньомісячного споживання (кВт•год);

документи, що підтверджують відповідність цієї електричної мережі визначенню МСР (підтвердження щодо кількості точок приєднання, потужності приєднання та обсягу розподілу електричної енергії МСР).