Інформаційно-консультаційний центр

З метою формування між суб’єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії прозорого інформаційного середовища з питань постачання електричної енергії, підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, оперативного реагування на звернення громадян,  в ТОВ “Запоріжжяелектропостачання”  був створений Інформаційно- консультаційний центр по роботі зі споживачами (далі ІКЦ).

 

Порядок роботи Інформаційно-консультаційного центру

 

ІКЦ здійснює свою діяльність відповідно до вимог Положення про ІКЦ, розробленого з урахуванням вимог постанови НКРЕ України від 12.03.2009р. No299 (зі змінами, внесеними постановою НКРЕ України від 08.10.2009 року №1156).

ІКЦ є загальнодоступним центром для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та населення (далі — Заявники), які є споживачами електричної енергії або мають намір стати споживачами та звернулися за консультацією, отриманням інформації або для розв’язання суперечних питань, які виникли між ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” та Заявниками. Діяльність ІКЦ має забезпечити доступність, достовірність інформації, об’єктивність та своєчасність розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг Заявників, викладених ними в письмовій або усній формі (далі — Звернення).

Всі консультації в Інформаційно-консультаційному центрі здійснюються на безоплатній основі.

Фахівці ІКЦ працюють з усними та письмовими зверненнями клієнтів ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” (інформаційними запитами, пропозиціями, скаргами, зверненнями), а також надають консультації на особистому прийомі.

Основними завданнями Інформаційно-консультаційного центру є:

— консультації щодо норм чинного законодавства та нормативних документів, що регулюють відносини в галузі електроенергетики, та порядку їх застосування;

— інформування та консультації з питань постачання електричної енергії, зміни електропостачальника, договірних умов, тарифів, нарахувань тощо;

— розв’язання суперечностей та конфліктних ситуацій, які виникають між постачальником електричної енергії та Заявниками;

— листування зі споживачами електричної енергії, іншими учасниками ринку електричної енергії, органами виконавчої влади, учасниками ринку електричної енергії, організаціями та іншими установами з питань, які належать до повноважень ІКЦ;

—  організація прийому Заявників та розгляд їх звернень за присутності представників регуляторних органів відповідно до законодавства України та Положення про Інформаційно-консультаційний центр.

У разі виникнення спірних питань між ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” постачальником електроенергії та споживачами, з метою розгляду і вирішення протиріч та спірних ситуацій, створюється Комісія ІКЦ.

До складу Комісії входять: начальник ІКЦ (який є головою Комісії),  представники територіальних представництв НКРЕКП та Держенергонагляду.

Комісією ІКЦ ретельно перевіряються та аналізуються факти, викладені у Зверненнях споживачів з питань, передбачених порядком денним, приймаються рішення відповідно до вимог чинного законодавства України та відповідних нормативно-правових актів. Після розгляду питань прийняте рішення заноситься в протокол засідання комісії і направляється для вжиття необхідних заходів до структурних підрозділів  ТОВ “Запоріжжяелектропостачання”. За результатами розгляду Звернення Заявнику направляється відповідь у терміни згідно до вимог чинного законодавства.

 

Графік роботи ІКЦ

 

Понеділок-четвер з 8:00 до 17:00 П’ятниця з 8:00 до 15:45 Перерва з 12:00 до 12:45 Прийом здійснюється за адресою: м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, 35.