Кол-центр:
061 228 22 20
ТОВ "Запоріжжяелектропостачання"

Вільні ціни

На укладення договору за вільними цінами має право будь-який споживач, який відповідає критеріям обраної ним комерційної пропозиції.

Укладення договору за вільними цінами здійснюється шляхом подачі заяви-приєднання до договору

Договір про постачання електричної енергії Споживачу

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу

Відомість про обсяги очікуваного споживання електричної енергії

Подекадний обсяг споживання електричної енергії

Прогнозний графік навантаження

Прогнозна зміна графіку навантаження в добі постачання

Зразок звернення Споживача для коригування обсягів постачання

Інформаційне роз’яснення щодо узгодження обсягів постачання електричної енергії

Комерційна пропозиція №1 погодинний облік електричної енергії, попередня оплата, плата за надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем Оператору системи розподілу

Комерційна пропозиція №2 погодинний облік електричної енергії, оплата плановими платежами, плата за надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем Оператору системи розподілу

Комерційна пропозиція №3 погодинний облік електричної енергії, попередня оплата, плата за надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем через Постачальника. В зв’язку з відсутністю попиту, укладення договорів за цією пропозицією більше не здійснюється.

Комерційна пропозиція №4

Комерційна пропозиція №5

Комерційна пропозиція №6 

Комерційна пропозиція №7

Комерційна пропозиція №8

Комерційна пропозиція №9

Порівняльний аналіз комерційних пропозицій

Для укладення договору необхідно:

1. Обрати вигідну Вам комерційну пропозицію.
2. Ознайомитись з умовами Договору про постачання електричної енергії Споживачу.
3. Заповнити заяву-приєднання, в якій вказати обрану Вами комерційну пропозицію.

Разом із заповненою заявою-приєднання, відповідно до п. 3.2.10. Правил роздрібного ринку електричної енергії, споживач також надає:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника — для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності;

витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

інші документи, передбачені цими Правилами;

2) для фізичних осіб:

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи — платника податків не вимагається);

3) у визначених законодавством випадках — копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики);

4) документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).

18.12.2018

До уваги споживачів, які уклали договори про постачання електричної енергії за вільними цінами

13.12.2018 р. на позачергових зборах Ради Оптового ринку електричної енергії було затверджено зміни до примірного договору купівлі-продажу електричної енергії
між Державним підприємством «Енергоринок» та електропостачальником, п. 2.13 протоколу позачергових зборів Ради ОРЕ від 13.12.2018 №21, відповідно до умов якого ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» буде здійснювати закупівлю електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії.
Вказаними змінами, зокрема, було змінено існуючі строки розрахунків за куповану електричну енергію, перенесено строки здійснення попередньої оплати на біль ранню дату.
В зв’язку з цим, відповідно до п. 13 комерційних пропозицій, ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» повідомляє про внесення змін до умов комерційних пропозицій в частині строків здійснення оплати за електричну енергію.
Для комерційних пропозицій, які передбачають повну попередню оплату заявлених обсягів електричної енергії, попередня оплата здійснюється за 2 банківських дня до 25 числа місяця, що передує розрахунковому у розмірі повної вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період.
Для комерційних пропозицій, які передбачають оплату заявлених обсягів електричної енергії плановими платежами, платежі здійснюється в наступному порядку:
— 1-й платіж за 2 банківських дня до 25 числа місяця, що передує розрахунковому у розмірі 50% вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період;
— 2-й платіж за 2 банківських дня до 7 числа розрахункового місяця у розмірі 35% вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період;
— 3-й платіж за 2 банківських дня до 17 числа розрахункового місяця у розмірі 15% вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період.
Остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію за розрахунковий період здійснюється в строк до 8 числа, місяця наступного за розрахунковим.
Приносимо вибачення за спричинені незручності та сподіваємось на порозуміння.